Főoldal
    Célunk
    Programok
    Európai jog és Szlovákia
    Események
    Tanulmányok
    Kontaktus
       
    Jogi segítség-nyújtás
    Kalligram Alapítvány    honlap


 
ENGLISH  
MAGYARUL  
SLOVENSKY  
 
CLA-monitoring: A magyar kedvezménytörvény alkalmazása a Szlovák Köztársaságban

A CLA-Kalligram a kedvezménytörvény megszületése óta kíséri figyelemmel a kedvezménytörvény immáron egy éves szlovákiai fogadtatásának és alkalmazásának körülményeit.
E tanulmány szorosan kapcsolódik az előző elemzéshez, amely a tavalyi magyarországi kormányváltásig (2002. augusztusáig) kísérte figyelemmel a vita kibontakozását, a tárgyalások menetét, illetve a kedvezménytörvényhez való szlovákiai viszonyulást. Az alábbi tanulmány 2003. januárjáig kíséri figyelemmel az úgynevezett státuszügy kibontakozását a hazai és a nemzetközi események tükrében

Kapcsolódó elemzés: Jelentés a magyar kedvezménytörvény végrehajtásáról Szlovákiában (2002. augusztusáig)

Projektum: A magyar és szlovák ún. státusztörvény összehasonlitó elemzése

 
CLA-elemzés: A szlovak-magyar alapszerződés végrehajtása

A Velencei Bizottság és az Európa Unió szerint a kétoldalú szerződések jelentik a kisebbségek védelmének legmagasabb garanciáját. A szlovák kormány 2002. novemberi, magyar kedvezménytörvény módositó javaslataihoz készült jegyzéke szerint a jogszabály kínálta előnyöket és támogatásokat Szlovákia előzetes hozzájárulásához kötné, mégpedig a magyar–szlovák alapszerződés keretébe iktatott kétoldalú egyezmény alapján. Az 1999-ben életre hivott vegyes bizottságok eddigi mindössze három ülésén elfogadott határozatok végrehajtásáról nincs hivatalos adat és az alapszerződés végrehajtásának kiértékelése mind bilaterális, mind kormányszinteken eddig elmaradt, ez a munka tesz kisérletet, hogy áttekintse a szlovák-magyar alapszerződés végrehajtását.

Projektum: A szlovák-magyar alapszerződés (monitoring és hatásvizsgálat)

 
CLA-elemzés: A szlovák kormány jegyzéke a magyar kedvezmenytörvény módositásához

A Kalligram Alapítvány Jogelemző Csoportja a nemzetközi jog idevágó passzusaival, illetve a hatályban lévő kedvezménytörvényekkel vetette össze a szlovák kormány magyar kedvezménytörvényhez kidolgozott jegyzékét.

Projektum: A magyar és szlovák ún. státusztörvény összehasonlitó elemzése

 
CLA-aktuális: Az antidiszkriminációs törvényjavaslat jelenlegi helyzete

A memorandum célja, hogy röviden összefoglalja az antidiszkriminációs törvénytervezet jelenlegi állapotát Szlovákiában.
A szlovák parlament a Kereszténydemokrata mozgalom (KDH) javaslatára 2002 júniusában levette a parlament programjáról az Egyenlő bánásmódhoz való joggal kapcsolatban beterjesztett törvénytervezetet, melyet a Kormányhivatal Emberi és Kisebbségjogi Osztálya és a Kallligram Alapítvány Jogi Elemző Központja készített elő. Ennek következtében a parlament egyáltalán nem vitatta meg az antidiszkriminációs törvényjavaslatot. Az Egyenlő bánásmódhoz való jogra vonatkozó törvényjavaslat a parlament programjának megváltozása következtében elakadt és a 2002 szeptember 20-21 parlamenti választások előtt egyáltalán nem került sem elfogadásra, sem megvitatásra.

Projektum: Antidiszkriminációs legiszlativa Szlovákiában

Dokumentum: Governmental Draft of the Act on Application of the Equal Treatment Principle

The Proposed Anti-Discrimination Legislation in Slovakia: Act on Equal Treatment (in Slovak)

 
CLA-elemzés: A V-4 államok alkotmányai előszavának összehasonlító elemzése

Az alkotmány előszava általában nem témája egy jogi elemzésnek, a jogi gondolkodásmódot egzaktabb (egyértelműbb) dolgok foglalkoztatják, úgy mint törvények és szerződések.
Ennek ellenére a preambulum - elsősorban Kelet- és Közép-Európában - segíthet megvilágítani a társadalom állapotát és jobban megérteni az alkotmány szövegét. Az elemzés célja, hogy összehasonlítsa a visegrádi államok - Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia - alkotmányainak előszavát a célból, hogy megtalálja bennük a közös pontokat, egyezéseket, valamint a különbségeket.

Projektum: A Szlovák Alkotmány változásai

 
CLA-elemzés: A magyar státusztörvény monitorozása Szlovákiában: Jelentés az életbelépésről (végrehajtásról)

A határon túli magyarok jogi státuszára vonatkozó törvény, melyet a magyar parlament 2001 májusában fogadott el, a Magyarországgal szomszédos államokban - főleg Szlovákiában és Romániában - politikai zűrzavart keltett. Az elemzés kísérletet tesz arra, hogy összefoglalja a törvény szlovákiai fogadtatásának körülményeit és életbelépésének aspektusait. A Kalligram Alapítvány Jogi Elemző Központja rendszerezi és monitorozza azokat a közéleti szereplőket (persons of public eye), akik bármilyen formában állást foglaltak a nevezett törvénnyel kapcsolatban, és akik hatással lehetnek a közvéleményre. Ezen kívül a Jogi Elemző Központ figyelemmel kíséri a szlovák kormány, a diplomácia, a parlament és a politikai pártok témához kapcsolódó megnyilvánulásait, intézkedéseit.

Projektum: A magyar és szlovák ún. státusztörvény összehasonlitó elemzése

 
CLA-elemzés: A pozitív diszkrimináció elve Szlovákiában

A Kalligram Alapítvány Jogi Elemző Központja által kidolgozott jegyzék célja, hogy felvázolja a roma asszisztensekkel kapcsolatos probléma megoldásának jogi hátterét, valamint hogy a pozitív diszkriminációval kapcsolatos projektek számára koncepciós alapot biztosítson.

Projektum: Pozitiv diszkrimináció az Egyesült Államokban, Európában és Csehszlovákiában

 

CLA-elemzés: Jogi elemzés a Beneši dekrétumokról

A háttéranyag célja kizárólag jogi szempontból vizsgálja a kérdést: az európai jog és a szlovák legiszlativa szempontjából. A CLA-Kalligram nem a dekrétumok történelmi felelősségét vizsgálja, hanem – az adatok hiánya miatt a teljesség igénye nélkül – olyan eseteket próbál felvázolni, amelyeknek akár máig tartó hatása lehet a szlovák jogrendszerre, ill. a szlovákiai magyarságra.

Projektum: Beneš-dekrétumok

HTMH: Az ún. Beneš-dekrétumok problémaköréről

 
CLA - Szeminárium: Európai jog és Szlovákia
 
Dokumentumok:

Aktuális: Az Egyenlő Bánásmódról szóló törvény tervezete (Zákona o rovnakom zaobchádzaní/antidiszkriminációs törvény)

Részletes tájékoztató a szomszédos államokban élo magyarokról szóló törvény végrehajtásáról

Beneš dekrétumok

Aktuális: A Beneš-dekretumok és Szlovákia (Az igazságügyminisztérium információs anyaga)

  Jogi segítségnyújtás

22. Munkaszüneti napok

20. Polgári katonai szolgálat

17. Szomszédjogok

16. Közös helyiségek használata

15. Koncessziós díjak

14. Apasági teszt

: : az összes dokumentum

 

Publikáció:

Általános és kisebbségi jogok


A Kalligram Alapítvány és a Lilium Aurum Kiadó közös kiadásában megjelent Általános emberi és kisebbségi jogok című kiadványt 2002 szeptember 1-től kiegészítő tankönyvként használják a szlovákiai magyar tannyelvű középiskolákban. A könyvet a Kalligram Alapítvány Jogi Elemző Központjának jogászai állították össze külső szakértők bevonásával, név szerint Bernáth Erzsébet, Szabómihály Gizella, Mészáros Lajos és Bernáth Gyula közreműködésével.


Tartalom
1. A demokrácia rövid története
2. Demokrácia és jogállam
3. Emberi és kisebbségi jogok
4. Alepvető emberi jogok
5. Politikai jogok
6. Gazdasági, szociális és kultúrális jogok
7. Nemzetközi kisebbségjogi rendszer
8. Nemzeti kisebbségjogi intézmények Szlovákiában
9. A nem kormányzati (civil) szervezetek tevékenysége és hatása
10. Nemzeti kisebbségek Szlovákiában
11. A szlovákiai nemzeti kisebbségek nyelvhasználat jogai
12. Ombudsman
Nemzetközi kisebbségjogi dokumentumok

Megrendelhető a Lilium Aurum könyvkiadónál: lilium@liliumaurum.sk.

                

 
     
A Kalligram Alapitvány Jogi Elemzőközpontja (CLA-Kalligram) köszöni a Ford Alapítvány támogatását.